Complex Sara

REGULAMENT SPA SARA

1. Este interzis accesul in Baza de tratament al persoanelor aflate sub influenta alcoolului sau a drogurilor, cu aspect respingător sau în haine murdare.
2. Este interzis accesul in piscina al persoanelor cu plăgi deschise, dermite, dermatoze sau boli transmisibile – unitatea îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă afecţiuni ale pielii, în piscină.
3. Afecţiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonerează unitatea noastră de orice responsabilitate.
4. Accesul  în piscină se va face după efectuarea unui dus de prespălare pentru înlăturarea substanţelor acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpiraţie).
5. Intrarea în piscină se face numai  în costum de baie; nu este permisă intrarea în apă in ţinută de strada. Persoanele care nu respecta aceasta regula vor fi evacuate din piscina.
6. Nu este permis in baza de tratament accesul cu animale de companie.
7. Au acces in piscina doar persoanele care au plătit contravaloarea tarifului de intrare aferent acestui serviciu.
8. Este interzis consumul băuturilor alcoolice  si al alimentelor de orice fel in bazin sau in jurul bazinului.
9. Nu sunt permise alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului. Se interzice împingerea în apă a persoanelor aflate  pe marginea bazinului. Nu ne asumăm răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de sănătate cauzate din
aceste motive.
10. Se interzice cu desăvârşire să se urineze în apa piscinei!  Reactivii din apă vor indica persoana care face acest lucru şi acesteia i se va imputa schimbarea apei piscinei precum şi despăgubirea celorlalţi clienţi prezenţi la piscină.
11. Se interzice accesul în incinta bazei de tratament cu gumă de mestecat.
12. Pentru persoanele cu părul lung recomandăm folosirea căştilor.
13. Este interzisa folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât şi un comportament care să  afecteze  confortul si  integritatea fizica a clienţilor şi a personalului complexului Sara.
14. Este interzis fumatul in incinta bazei de tratament şi a piscinei.
15. Copiii sub 7 ani au acces în piscină numai însoţiţi şi supravegheaţi de părinţi! Este strict interzis accesul minorilor în bazin neînsoţiţi sau nesupravegheaţi.
16. In incinta complexului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor de igienă sanitară.
17. Vă rugăm să respectaţi personalul şi să nu deterioraţi bunurile complexului: mobilier, aparatură, instalaţiile. Deteriorarea bunurilor complexului atrage de la sine imputarea acestora persoanelor care au cauzat acest lucru.
18. Este interzisa filmarea si fotografierea fără o convenţie speciala cu administraţia unităţii.
19. Nu răspundem de lucrurile personale/ obiectele de valoare lăsate in vestiar cat si de cele uitate sau pierdute.
20. Persoanele care încalcă prezentul regulament, vor fi evacuate.
21. Nerespectarea obligaţiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente si sancţiuni, după cum urmează:
a. la încălcarea regulilor de igiena prevăzute, clientul va fi avertizat verbal  urmând ca încălcarea repetata a regulilor sa conducă la interzicerea accesului in incinta SPA;
b. sancţiunile de mai sus se aplica si pentru nerespectarea unei conduite civilizate şi a menţinerii curăţeniei în incintă;
c. la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă.
22. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spatiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziţie, atrage după sine consecinţele prevăzute de reglementările si legislaţia in
vigoare.
23. Managerul complexului SARA*** nu îşi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către clienţi şi nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.
24. Orice litigiu sau neînţelegere va fi rezolvata pe cale amiabila intre părţi, iar in cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluţionate in instanţă.

CONTRAINDICATII:
- Persoanelor care prezintă una sau mai multe boli din cele enumerate mai jos le este interzis să intre în piscină.
- Alergii cunoscute la clor si compuşii lui
- Boli alergice altele decât cele la clor
- Conjunctivita sau cheratita cronica
- Boli cronice ale cîilor respiratorii superioare
- Bronho-pneumopatii cronice inclusiv astm bronşic
- Dermatoze/alte boli ale pielii
- Anemie, Epilepsie; Afecţiuni psihice;Afecţiuni neurologice
- Boli infecto-contagioase in evoluţie (inclusiv strare de purtator pana la sterilizare)
- Tuberculoza; Infecţii cu E. Coli, Giardioza, Shigella, Salmonella, Vibrio; Hepatita A; Plăgi deschise

Totodată este interzis accesul în piscină persoanelor care au consumat băuturi alcoolice şi/ sau substanţe halucinogene. Fiecare persoană care doreşte să beneficieze de serviciile noastre este obligată sî cunoască acest regulament şi se consideră că l-a luat la cunoştinţă.

Vă mulţumim pentru respectarea regulamentului de interior şi vă dorim sănătate şi relaxare în siguranţă!

lorem ipsum
lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor
lorem ipsum
  • Restaurant Sara
  • Baza de Tratament Sara
  • Sara Wellness & Spa

loading ...

Regulament SPA